JÄRNVITRIOL (Järnsulfat ) för färgning samt konservering av virke samt som reduktionsmedel samt för mossbekämpning och gödning utav grässmatta

 

Järnvitriol används dessutom såsom fällningskemikalie i vattenverken och reningsverken för att fälla ut fosfor från avloppsvattnet. Det kan dessutom användas vid målning av träfasader. Behandlingen ger träet en grå nyans som efter viss tidrymd liknar den gråa struktur som ses på gammalt trä. Det liknar lasering då träets yta och textur finns kvar väl synbar efter behandling.

järnvitriol

En vanlig blandning är 700 g järnsulfat i 10 liter vatten. Man kan tillsätta en aning diskmedel för att reducera ytspänningen så att blandningen bättre tränger in i träet. Sulfatet, vitriolen, ingår även i färgämnet falu rödfärg och diskuterades på 1700-talet ha viss rötskyddande och konserverande verkning. Men i själva verket så ger den dåligt skydd mot solens UV-strålar, inget nämnvärt skydd mot biologiska angrepp och inte ett dyft skydd mot väta alls.

I kalkfärg för husfasader har järnvitriol ideligen använts för att ge en gul eller gulorange färg. Kulören utvecklas gradvis efter målningen i takt med att järnsulfatet omvandlas till det som i dagligt tal kallas rost. Då kulören väl utvecklats är den särdeles beständig.

Järnvitriol till ytbehandling av trä

Järnvitriol (järnsulfat) används alltemellanåt som ytbehandling för att erhålla ett intryck av en grånad träyta, så att fasaden ser väderpåverkad ut vilket naturen annars sköter själv för obehandlat virke. Järnvitriol blandat med vatten är en färglös vätska som penslas eller sprutas på ohyvlad träpanel av nytt alternativt tidigare järnvitriolbehandlat trä.

 

En åtgärd med järnvitriollösning på en träyta skänker efter kort tidrymd en vacker samt beständig, brungrå till silvergrå färg. Bräderna bör behandlas innan uppsättning, enär det ger bättre inträngning även i sponten.

Behandling med järnvitriollösning ger en färgning av träet, men intet nämnvärt beskydd kontra biologiska angrepp och inget som helst fuktskydd. I vissa fall – på för slagregn särskilt utsatta lägen – bör en järnvitriolbehandlad yta efterbehandlas med en opigmenterad olja. Den ger en bestående, grå yta, som ofta anses bli vackrare med åren.

Järnvitriol kan köpas i pulverform på allt-fraktfritt.se och blandas sedan ut med vatten i lämpliga proportioner. Med svagare eller mer koncentrerad vitriollösning (även kopparvitriol blandat med järnvitriol förekommer) kan man på kort tidrymd nå fram till en färgton som någotsånär väl överensstämmer med ytåldrat trä, som fått sin gråa kulör av väder och blåst. I litteraturen kan man hitta skilda rekommendationer av blandningsförhållandet. Den slutliga färgen beror på temperaturen, trämaterialet och ytans grovhet. Järnvitriol kan ge en flammig yta ifall panelens struktur har porösare områden alternativt områden med kärnvirke, eller om den utsätts för regn direkt efter målning innan den torkat in.

Man brukar rekommendera ½ kilo järnvitriol
till cirka 10 liter ljummet vatten vid behandling utav nytt virke. I en del fall kan en mer tunn lösning vara tillräckligt. Det är tillrådligt att utföra prov i god tid innan behandlingen, helst några månader före, alldenstund resultatet kan fluktuera avhängig på virkets skick, hur länge det har lagrats och så vidare. Det ultimata resultatet uppnås på nytt virke. Redan efter några timmar blir ytan dunkel och efter ytterligare en månad får ytan en brungrå till silvergrå färg (till och från grågrön). Järnvitriolbehandlad panel som exponerats längre än en månad är olämpligt underlag för täckmålning.

En järnvitriolbehandlad panel uppför sig ungefär såsom obehandlat trä. Åtgärd med järnvitriol
– skyddar inte mot regn, utan fukt ska kunna torka ut via att panelen ventileras väl
– skyddar ej mot solens UV-ljus, som bryter ner träet så att ytan eroderas samt spricker
– ger ett futtig till inget resistans kontra svamp- och mögelpåväxt
– skänker en yta där träets struktur framträder
– ger en färg som varierar med ljus samt luftfuktighet
– ger större fuktrörelser i träet än målat trä
– kräver att spik och bleck är rostfria eljest rostar de så att rostränder bildas
– kan missfärga fönster, glas, grund och plåttak
– kan missfärga närliggande mark och golvytor vid urlakning.