Mögel ger dålig lukt

 

Flera som upplevt mögel vet att det normalt bildas en dålig lukt. Mögelukten kan lättast beskrivas för den som inte någon gång upplevt den som unken samt ofräsch. Det är dessutom en lukt som man alltid kommer att identifiera när man väl känt den en gång.

Mögelsvampar ger ifrån sig mögelsporer, mykotoxiner och mikrobiella lättflyktiga organiska gaser. Mögelsporernas åtagande är att distribuera möglet, men de kan dessutom orsaka bland annat allergiska reaktioner om de blir inandade. Mykotoxinerna är mögelsvamparnas egna gift och det ger upphov till retning i luftvägarna men även andra symptom hos den som blir drabbad. Mykotoxinernas giftighet beror dels på svampsort, dels på mottagaren.

Mikrobiella lättflyktiga organiska gaser, eller MVOC (”microbial volatile organic compound”) som det också kan kallas är vad som bidrar till den dåliga mögellukten. Det bör tilläggas att en specialtränad så kallad mögelhund har lärt sig identifiera och markera just dessa MVOC. Mögelhund kan vara bra att bruka när man undersöker om man har drabbats av mögel i huset.

Mögel-lukten är sådan, att den lätt biter sig i väggar samt inredning och det är stundtals tillsynes omöjligt att bli av med den. Detta trots att man har lyckats eliminera möglet i sig. Lukten kan stanna kvar länge om man inte gör något åt den. Kläder som har börjat lukta mögel kräver vanligtvis att man tvättar dem flera gånger, och emellanåt hjälper inte ens det.

Mögel trivs bäst där det finns gott om fukt. Vanliga ställen där mögel kan lokaliseras i ett hem är badrum, källare samt vindar. Eftersom fukten är avgörande för möglets existens är det viktigt att man ser över och åtgärdar bristfällig ventilation och också dränering om det rör sig om mögel i husgrunden. När man har att göra med mögelsanering är det ibland betydelsefullt att kombinera mögeldödande medel med hjälp av avfuktning samt förbättring av ventilationen.

 

Vad gäller sanering så förekommer det några annorlunda sätt att bli av med mögel på. Vilket sätt man väljer är självfallet upp till var och en och bör grundas på mängden mögel man har att göra med och var det befinner sig.

Om möglet är väl synligt, exempelvis i badrum, på kakel eller andra släta material kan man tvätta med rengöringsmedel eller diskmedel och därpå torka av med rikligt med ättika. Man kan också använda sig av klorin, som dödar möglet, men som också är miljö- och hälsofarligt.

Finns möglet så att det är svårt att komma åt, i källare, krypgrunder och så vidare, kan fogging vara ett gott råd. Fogging är att man hettar upp mögeldödande medel till kokpunkten varefter det ångas, vilket sker i en särskild teknisk anordning. Ångorna kan lättare ta sig in och komma åt på otillgängliga ställen.

Det mest drastiska sättet att bli av med mögel är att riva ut det angripa materialet och ersätta det. Det är dock kostsamt och mödosamt, men det enda sättet som gör så att man blir fullständigt kvitt mögelsporer och mykotoxiner.

För att bli av med lukten kan man nyttja foggingmetoden, men då värmer man istället upp ett annat medel vilket har till uppgift att neutralisera den dåliga lukten. Man kan också använda sig av ozon, som är reaktivt och på så vis förstör molekylerna som utgör den dåliga lukten. Dessa metoder av luktsanering blir alltmer effektiva men kräver speciella apparater. Vid korrekt behandling är inom kort mögel och dålig lukt ett minne blott! Efter saneringen – eller ännu hellre före någon skada alls – skyddar man mot nytt mögel med Tvärstopp eller Fulstopp.